Opis usluge: Navedena usluga predstavlja našu Best Buy opciju zaštitnih premaza karoserije automobila. Iz Gtechniq laboratorija nanosimo C1 nano premaz na karoseriju koji će povećati površinsku tvrdoću laka za 50% u odnosu na trenutnu. Trajanje samog premaza je 3 do 5 godina. Sjaj automobila nakon nanošenja premaza biti će zadivljujući. Svakoj će boji ovaj premaz dati dodatnu “dubinu” uz odlična samoodržavajuća svojstva (razvijena za potrebe Rally WRC Mini Team-a).
Trajanje usluge: 6 h
Preporuka: Nanošenjem EXO hidrofobnog premaza karoserije tekućina će čak i sa površina nagiba 115° lakoćom kliziti s karoserije te ju time ostavljati iznimno čistom duže razdoblje. Uz Nano premaz karoserije zatražite i uslugu EXO hidrofobnog premaza karoserije za maksimalan salonski efekt sjaja i čistoće!