Opis usluge: Detaljno dekontaminiramo stakla Gtechniq sredstvom za čišćenje stakla, ravnomjerno višeslojno nanosimo dva sloja Gtechniq nano premaza – prvi za efikasnost odbijanja tekućina, drugi za izdržljivost efekta.
Trajanje usluge: 75-90 min.
Preporuka: Gtechniq garantira funkcionalno djelovanje nano premaza u vremenskom trajanju od jedne godine ili prijeđenih 20.000 km.